Spoor 2 coach

Terug naar eigen kracht

Onze coaches doen waar ze goed in zijn. Namelijk, mensen laten excelleren in datgene waar ze goed in zijn.

Zodra helder wordt dat terugkeer in het eigen werk niet meer aan de orde is, wordt er onderzocht of er passende arbeid aanwezig is binnen uw organisatie. Maar ook buiten uw organisatie moet worden gekeken naar passende arbeid. Een zogenaamd tweede spoor traject.

Onze 2e spoor coaches werken binnen de wet verbetering Poortwachter. Immers, zodra een werknemer niet meer terug kan in zijn of haar oude bedongen arbeid, heeft deze werknemer nog maar één doel en dat is het vinden van duurzaam passende arbeid. (binnen of buiten uw organisatie).

Voornaamste doel binnen de wetgeving is het “arbeidsmarkt-klaar” maken van uw werknemer. Wij zetten natuurlijk in op maximaal resultaat. Dit houdt in dat het laten zoeken en vinden van passend werk een belangrijk onderdeel is van onze dienstverlening.

Onze re-integratie coaches leren uw werknemers zichzelf opnieuw ontdekken. Uw werknemer terug te brengen naar zijn of haar eigen kracht. Leren omgaan met de beperkingen en het verlies van het eigen werk. In de praktijk zijn onze re-integratie coaches dus meer bezig om uw werknemers mentaal sterk te maken, waarbij het einddoel nooit uit het oog verloren wordt.

Onze coaches zetten daarbij altijd een stapje meer.

Heeft uw medewerker een loopbaan ontwikeling vraagstuk, vrijblijvend of vanwege bijvoorbeeld outplacement? Dan helpen onze collega's bij VITApoort u graag verder. we verwijzen graag naar de website van Vitapoort: https://www.vitapoort.nl

Wilt u een vrijblijvend gesprek?

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Contactformulier

Vragen?

Heeft u vragen? neem dan contact met ons op