Bezwaar & Beroep richting het UWV

Onderbouwing en beoordeling

Heeft u(w werknemer) een beslissing ontvangen van het UWV en u bent het niet eens met de inhoud? Dan kunt u in bezwaar gaan. Wij ondersteunen u als werkgever op dit vlak.

 

Onze medisch adviseurs zorgen voor de medische onderbouwing van het inhoudelijke bezwaar (e/o beroep) zodra u het niet eens bent met het UWV omtrent een (her)beoordeling van uw (ex-)werknemers.

Zowel bij de beoordeling bij 104 weken verzuim, ziektewet als de herbeoordelingen tijdens de WGA periode.

Onze medisch adviseurs werken nauw samen met onze of uw casemanagers en HR professionals, maar ook uw financiële afdeling wordt betrokken bij de juridische vraagstukken. Bij bezwaar & beroep richting het UWV worden alle van belang zijnde professionals betrokken, zodat het inhoudelijke bezwaar zowel op medisch als op sociaal juridisch vlak onderbouwd wordt.

Daarbij heeft onze medisch adviseur zowel een bedrijfsgeneeskundige blik als ook een verzekeringsgeneeskundige blik. Uiteraard wordt aan de bestaande UWV richtlijnen getoetst. Denk daarbij o.a. aan het beoordelingskader duurzaamheid arbeidsbeperkingen, welke door de verzekeringsartsen van het UWV gevolgd moeten worden.

Kortom: onze medisch adviseurs zetten net een stap meer voor u.

Wilt u een vrijblijvend gesprek?

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Contactformulier

Vragen?

Heeft u vragen? neem dan contact met ons op