Proces Casemanager

Sturing op het dossier Wet verbetering Poortwachter

De casemanager is de spin in het web rondom verzuim en re-integratie. Alles met als doel de medewerkers op een efficiënte manier duurzaam terug te laten keren in meest passende werk.

Wij werken uitsluitend met gecertificeerde en ervaren casemanagers. De dienstverlening van onze casemanagers is breed.

De proces casemanager stuurt vooral op het tijdig en adequaat uitvoeren van alle taken die uw als werkgever, samen met uw medewerker heeft vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Wat mag u allemaal verwachten van onze proces casemanager:

  • Beheer planningsagenda Arbodienst, inclusief plannen van (telefonische) afspraken voor medewerkers & leidinggevenden met onze (e/o uw) casemanagers;
  • Inzet & planning providers en opvolging tijdige ontvangst documenten;
  • Leidinggevenden aansturen op tijdige opvolging WvP documenten;
  • telefonisch casemanagement in de eerste weken van het verzuim.

Kortom: onze proces casemanagers zetten net een stap meer voor u.

 

Contactformulier

Vragen?

Heeft u vragen? neem dan contact met ons op