Arbeidsdeskundig (AD) Onderzoek

Ondersteuning en begeleiding

De arbeidsdeskundige stelt (on)geschiktheid vast ten aanzien van eigen en passende arbeid.

Als uw medewerker zijn of haar eigen werk niet meer kan doen, of er zijn twijfels of dit nog zal lukken, dan wordt er doorgaans een arbeidsdeskundige ingeschakeld.

Doelen

Onze arbeidsdeskundigen ondersteunen u en uw medewerker zodat uw medewerker, daar waar mogelijk, zal kunnen re-integreren in ander werk. Hiervoor wordt gekeken naar de belastbaarheid van de medewerker ten opzichte van de belasting in werk. De arbeidsdeskundige zorgt er voor dat de re-integratie doelen helder worden, zodat ze de basis vormen voor de begeleiding. Deze doelen worden beschreven in een Arbeidsdeskundige rapportage. (het zgn. AD onderzoek) De uitkomst van dit onderzoek wordt gebruikt voor het verdere re-integratietraject. Of het ondersteunt juist dat het (bij u) ontbreekt aan duurzame werkmogelijkheden.

Wanneer de juiste stappen worden gezet, wordt het beste resultaat bereikt! Onze arbeidsdeskundigen zetten samen met u altijd een stapje meer.

Wilt u een vrijblijvend gesprek?

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Contactformulier

Vragen?

Heeft u vragen? neem dan contact met ons op