Arbeidsdeskundige

Ondersteuning en begeleiding

De arbeidsdeskundige stelt (on)geschiktheid vast ten aanzien van eigen en passende arbeid. Maar misschien nog wel belangrijker, de arbeidsdeskundige ondersteunt, als u dat wenst, ook het re-integratieproces in eigen en andere arbeid. Hierdoor wordt maximaal geprofiteerd van de mogelijkheden, waardoor herstel sneller kan worden bereikt.

Als uw medewerker zijn eigen werk niet meer kan doen, of er zijn twijfels of dit nog zal lukken, dan wordt er doorgaans een arbeidsdeskundige ingeschakeld.

Doelen

Onze arbeidsdeskundigen ondersteunen u en uw medewerker zodat uw medewerker daar waar mogelijk zal kunnen re-integreren in ander werk. Hiervoor wordt gekeken naar de belastbaarheid van de medewerker ten opzichte van de belasting in werk. Onze arbeidsdeskundige zorgt er voor dat de re-integratie doelen helder worden, zodat ze de basis vormen voor de begeleiding. Deze doelen worden beschreven in een Arbeidsdeskundige rapportage. De uitkomst van dit onderzoek wordt gebruikt voor het verdere re-integratietraject. Of het ondersteunt juist dat het ontbreekt aan werkmogelijkheden.

Wanneer de juiste stappen worden gezet, wordt het beste resultaat bereikt! Onze arbeidsdeskundigen zetten samen met u altijd een stapje meer.

Wilt u een vrijblijvend gesprek?

Neem contact met ons op voor een afspraak.