Specialismen

 • Onze Werkwijze 

  WiaPoort helpt en ondersteunt u bij het in kaart brengen van de financiële en operationele gevolgen van het publiek verzekerd blijven of eigenrisicodrager worden.

  Elke werkgever heeft wel eens te maken met werknemers die ziek worden. De meeste werknemers zijn na een paar dagen weer hersteld. Echter, soms duurt het verzuim langer. Bij langdurig verzuim komen allerlei regels en verplichtingen op u af als werkgever. Zo moet u gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon doorbetalen (maximaal 170%) aan de zieke werknemer. Duurt het herstel langer dan een paar weken, dan moet u samen met de werknemer zoeken naar oplossingen om een terugkeer naar het werk te realiseren. Hoe eerder u daarmee begint, des te groter is de kans op succes. De Wet verbetering Poortwachter omschrijft nauwgezet welke stappen u en uw werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren moet zetten.

  Lukt het niet om een medewerker extern of intern te re-integreren, dan volgt instroom in de WGA. De WGA-uitkeringen worden door het UWV aan u doorbelast. Bent u als niet-eigenrisicodrager bij het UWV verzekerd dan wordt u geconfronteerd met een flinke stijging van de gedifferentieerde premie. Deze extra lasten zijn hoger dan de daadwerkelijk verstrekte WGA-uitkeringen. Daarnaast bent u afhankelijk van de re-integratie inspanningen van het UWV. U kunt hier nauwelijks invloed op uitoefenen, maar u wordt wel met de rekening geconfronteerd.

  Het eigen risicodragerschap voor de ZW en de WGA is een serieus te overwegen optie. De afweging om al dan niet eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WGA te worden is complex. Vele factoren, die in onderlinge samenhang moeten worden bekeken, spelen hierbij een rol. Het eigen risicodragerschap voor de ZW en/of de WGA betekent niet alleen een financiële keuze, maar vooral ook een manier om, mits goed ingeregeld, duurzaam regie te voeren over de eigen arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Het vraagt, net als het publiek verzekerd zijn bij het UWV, een buitengewone zorgvuldigheid. Onvolledig inzicht kan kostbare tegenvallers betekenen.

  WiaPoort helpt en ondersteunt u bij het in kaart brengen van de financiële en operationele implicaties van het publiek verzekerd blijven of eigenrisicodrager worden.

  Let wel: Wij zijn géén assurantie makelaar en bieden dus geen verzekeringsproducten aan. Wel werken wij nauw samen met het intermediair, zodat u altijd de beste oplossing kunt verwachten voor uw problemen en risico’s.

  Wij geven u advies over wat voor u de beste optie is. Om een overzichtelijke inrichting en risico- en kostenbeheersing te realiseren, hebben wij specialistische kennis én dienstverlening in huis. Een optimale schadelastbeheersing is daarbij steeds het credo. In uw voordeel.

  Wilt u meer weten?

  Neem contact op met een van onze register case- en caremanagers.

 • Informatie aanvragen?

  Vul onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.